Käsi pitelee kompassia joka osoittaa nousevan auringon valaisemaa järvimaisemaa kohti.

Meidän Sansia

Visiomme mukaisesti haluamme olla enemmän kuin hankintayhtiö, joka tuottaa onnistuneita hankintoja sekä liikennepalveluja yhteistyössä omistaja-asiakkaidemme ja toimittajien kanssa.

Sansian vuosille 2021–2025 tehdyn strategian mukaan huomioimme kaikessa toiminnassamme ihmisten hyvinvoinnin sekä vaikuttavuuden ja vastuullisuuden periaatteet. Nämä näkyvät myös arvoissamme, jotka hyväksyttiin syksyllä 2022. Olemme toimineet strategiamme mukaisesti ja vieneet sitä eteenpäin jatkuvan kehittämisen periaatteella.

Piirros kolmiosta, jonka keskellä lukee Meidän Sansia. Kolmion kärjissä lukee omistaja-asiakkaat, toimittajat ja Sansia.

Arvot

Luotettavuus, yhteistyö, vastuullisuus ja ammattitaito ohjaavat kaikkea toimintaamme. Vuonna 2023 veimme arvojamme käytännön tasolle.

Luotettavuus - Luottaen toisiimme

Luottamus rakentuu ja vahvistuu teoistamme kaikessa yhteistyössä.

Kaksi piirrettyä kättä pitää toisisitaan kiinni, yläpuolella on sydän.
Yhteistyö - Yhdessä tehden

Erinomainen lopputulos saavutetaan yhdessä tekemällä ja toisiamme tukien sekä arvostaen.

Kaksi osittain päällekkäin piirrettyä puhekuplaa, joista päällimmäisessä on sydän.
Vastuullisuus - meille kaikille

Huomioimme toiminnassamme sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristövaikutukset, joilla on vaikuttavuutta koko yhteiskuntaan – siis meihin kaikkiin.

Piirretty maapallo, jonka ympärilla on kasvin varsi ja kaksi lehteä.
Ammattitaito - edelläkävijän valinta

Olemme huippuosaajia ja osaaminen ohjaa uudistumistamme. Tuotamme palvelumme aina korkealla ammattitaidolla.

Piirretty ihmisen pää, joka koostuu neljästä palapelin palasta.
 

Vastuullisuustyö 2023

Yksi arvoistamme ja strategiamme läpileikkaavista teemoista on vastuullisuus, jota toteuttaa meillä sansialaisista koostuva, monialainen vastuullisuustiimi. Keväällä saimme valmiiksi Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän, jonka riippumaton asiantuntija auditoi kesäkuussa 2023. Lähitulevaisuudessa vastuullisuustyössämme painottuvat sansialaisten vastuullisuusosaamisen lisääminen sekä vastuullisuusraportoinnin kehittäminen.

Ekokompassi on toimialariippumaton ympäristöjärjestelmä, joka pohjautuu kansainväliseen ISO 14001 -standardiin. Ympäristöjärjestelmämme tavoitteena on, että osaisimme toimia ympäristön kannalta entistä vastuullisemmin sekä auttaa omistaja-asiakkaitamme toteuttamaan heidän vastuullisuustavoitteitaan jatkuvan parantamisen periaatteella.

Huomioimme toiminnassamme ympäristövastuun lisäksi myös sosiaalisen ja taloudellisen vastuullisuuden. Meille on tärkeää, että kaikki vastuullisuuteen liittyvät toimenpiteet perustuvat luotettavaan ja tutkittuun tietoon, olipa kyse omasta toiminnastamme tai omistaja-asiakkaille tekemistämme hankinnoista.

Esimerkkejä vuoden 2023 vastuullisuusteoistamme omassa toiminnassamme:

  • Vähensimme omassa toiminnassamme syntyvän jätteen määrää muun muassa siirtymällä sähköiseen vuosikertomukseen, ohjeistamalla henkilöstöä tulostamisessa ja luopumalla kertakäyttöastioista. Peruimme myös printtilehtitilauksia. Tehostimme jätteiden kierrätystä monipuolistamalla kierrätysastioiden valikoimaa ja opastamalla henkilöstöä lajittelussa.
  • Rakensimme tuoteryhmäkohtaiset vastuullisten hankintojen kriteerit ja ryhdyimme soveltamaan niitä omissa hankinnoissamme.
  • Panostimme henkilöstön hyvinvointiin kehittämällä lähijohtamista, työolosuhteita sekä rekrytoimalla uusia osaajia eri toimialoilta vastaamaan kasvavaan palveluidemme kysyntään. Kannustimme henkilöstöä ympäristöystävälliseen liikkumiseen ottamalla käyttöön työsuhdepyöräedun.

Vastuullisia hankinta- ja henkilöliikennepalveluja Sansian omistaja-asiakkaille

Julkisilla hankinnoilla on ympäristön ja yhteiskunnan kannalta valtava merkitys, ja yhtenä Suomen suurimmista julkisen sektorin hankintayhtiöistä Sansian toimilla on suuri vaikuttavuus. Siksi edistämme omistaja-asiakkaidemme vastuullisuustavoitteiden toteutumista, ja autamme heitä ottamaan vastuullisuusnäkökohdat huomioon eri kategorioiden hankinnoissaan. Tässä ovat avainasemassa asiantuntijamme, jotka toteuttavat hankintoja omistaja-asiakkaillemme.

Vuonna 2023 vastuullisuustiimi keskittyi tukemaan Sansian hankintatiimejä kokoamalla luotettavaa ja käyttökelpoista tietoa siitä, kuinka erilaisia vastuullisuustavoitteita on mahdollista edistää julkisissa hankinnoissa. Järjestimme koko henkilöstölle yhden yleisen vastuullisuuskoulutuksen, jonka lisäksi hankintahenkilöstölle pidettiin kaksi koulutusta julkisten hankintojen vastuullisuusnäkökohtien tiimoilta.

Tuotamme omistaja-asiakkaillemme henkilöliikenteen palvelut kokonaisuutena, joka sisältää kuljetusten hankintalain mukaisen kilpailuttamisen, kyytien tilaus- ja välityspalvelun sekä laskutuksen. Vähennämme kuljetuspalveluiden negatiivisia ympäristövaikutuksia muun muassa yhdistelemällä matkoja siten, että samassa autossa kulkee useampi kuin yksi matkustaja. Tulevaisuudessa lakisääteisissä kuljetuksissa niin sanottujen päästöttömien kuljetusten osuus tulee kasvamaan autoilun sähköistyessä. Kyytiemme yhdistelyaste oli Pohjois-Savon hyvinvointialueella vuoden 2023 lopussa oli 41 % ja Etelä-Savossa noin 37 %.

Painopiste henkilöstön vastuullisuusosaamisen lisäämisessä ja työn tukemisessa sekä raportoinnin kehittämisessä

Sansian työntekijöistä koostuva, monialainen vastuullisuustiimi toteuttaa yrityksemme vastuullisuustyötä käytännössä. Tiimissä on noin kymmenen jäsentä, ja sen kokoonpanoa tarkistetaan vuosittain. Vastuullisuustiimi työskentelee johtoryhmän alaisuudessa ja raportoi sille säännöllisesti työn edistymisestä.

Vuoden 2024 vastuullisuustyössämme painottuvat henkilöstön vastuullisuusosaamisen tukemisen lisäksi tiedon kerääminen sekä vastuullisuusmittareiden ja raportoinnin kehittäminen.