Pitkähiuksinen nainen katsoo hymyillen toista henkilöä, jonka kasvot eivät näy kuvassa. Naisen takana on lasiovi jossa lukee Sansia.

 

Yhdessä onnistuneita hankintoja ja henkilöliikennepalveluja 2023

Viime vuotta hallitsivat suuret yhteiskunnalliset muutokset, jotka kohtasimme yhdessä omistaja-asiakkaidemme ja sitoutuneen henkilöstömme kanssa. Tulevaisuudessa asiakkainamme olevilta hankintayksiköiltä odotetaan entistä suurempaa vastuullisuutta sekä erityisesti kustannustehokkuutta, jota olemme toteuttaneet julkisissa hankinnoissa jo vuodesta 2011. Erityisesti yhteishankintojen tekeminen keskitetysti useille omistaja-asiakkaille sekä henkilöliikennepalveluissa matkojen tehokas yhdistely takaavat vastuullisen julkisten varojen käytön.

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2023 oli historiallisen muutoksen vuosi. Hyvinvointialueiden käynnistyminen on yksi Suomen historian merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista, joka on vaikuttanut voimakkaasti useisiin omistaja-asiakkaisiimme ja sitä kautta myös Sansian toimintaan. Jatkoimme yrityksemme toiminnan kehittämistä panostamalla palvelumme laatuun sekä henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin.

Sansian hankintapalveluiden kysyntä on lisääntynyt voimakkaasti, ja olemme panostaneet nykyisten omistaja-asiakkaiden yhteistyön syventämiseen. Omistaja-asiakkaidemme tyytyväisyys toimintaamme on asiakastutkimuksemme mukaan erinomaisella tasolla. Myös lukuisat uudet julkisen sektorin organisaatiot ovat osoittaneet kiinnostusta hankintapalveluitamme kohtaan.

Omistaja-asiakkaiden sopimusostot kohosivat noin 511 miljoonaan euroon. Suuri osa hankinnoistamme oli yhteishankintoja, joissa oli tilaajina keskimäärin 9 omistaja-asiakastamme. Laajimmassa yhteishankinnassamme oli mukana 83 tilaajaa eri toimialoilta. Yhteishankinta on kannattavimmillaan silloin, kun yksittäisen tilaajan oma hankintavolyymi ei yksin riitä saavuttamaan kilpailutuksessa hintaetua. Tällöin yhteishankinnalla saavutetaan suuremman volyymin tuoma kustannussäästö kaikkien hankintaan osallistuvien tilaajien hyväksi.

Yhteishankinnassa useamman tilaajan tarpeet pystytään huomioimaan yhdellä kilpailutus- ja sopimushallintaprosessilla, mikä säästää niin tilaajan kuin toimittajankin resursseja. Useiden omistaja-asiakkaiden tavara- tai palveluhankintojen yhdistäminen yhteishankinnaksi voi tuottaa parhaimmillaan miljoonien säästöt julkisyhteisöille. Taitavasti toteutettu yhteishankinta mahdollistaa kaikenkokoisten toimittajien osallistumisen julkisiin hankintoihin.

Liikennepalveluidemme välittämien kyytien määrä nousi lähes 350 tuhanteen. Lokakuun alusta sote-kuljetuksemme laajenivat kattamaan koko Pohjois-Savon hyvinvointialueen. Palvelumme olennainen vaikuttavuus niin ympäristön kuin talouden kannalta syntyy kyytien yhdistelemisestä niin, että samassa autossa kulkee kaksi tai useampi matkustaja sen sijaan että kukin matkustaisi omalla taksilla. Sansian operoimien kyytien keskimääräinen yhdistelyaste oli loppuvuodesta Etelä-Savossa noin 37 % ja Pohjois-Savossa noin 41 %, mikä merkitsee hyvinvointialueille miljoonien eurojen kustannussäästöjä.

Tavoitteenamme on edelleen vahvistaa ja monipuolistaa palvelutarjontaamme omistaja-asiakkaillemme sekä olla luotettava ja haluttu kumppani toimittajille. Vuoden 2023 vaihteessa Sansialla oli 1 464 sopimustoimittajaa, joilta omistaja-asiakkaamme ostivat erilaisia tavaroita ja palveluja. Sopimustoimittajistamme noin 86 % oli pk-yrityksiä ja noin 46 % mikroyrityksiä.

Sansian toiminta perustuu osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan työpanokseen. Sansialaiset ovatkin osoittaneet vahvaa sitoutumista ja kykyä palvella omistaja-asiakkaitamme laadukkaasti isojen muutosten keskellä. Kiitos henkilöstöllemme, hallituksellemme, omistaja-asiakkaillemme sekä sopimustoimittajillemme loistavasta yhteistyöstä, jonka ansiosta vuosi 2023 oli onnistunut. Tästä on hyvä jatkaa Meidän Sansian rakentamista.

 

Janne Naukkarinen
toimitusjohtaja

Sansian toimitusjohtaja Janne Naukkarinen

Vuosi 2023 lukuina

147

Omistaja-asiakasta

Saimme omistaja-asiakkaiksemme 11 uutta julkisyhteisöä eri puolilta Suomea.

Lue lisää
Suomen kartan ääriviivat
2690

Hankintasopimusta

Vuoden lopussa yhdelle tai useammalle omistaja-asiakkaalle kilpailuttamiamme hankintoja oli voimassa 715, joihin kuului 2690 hankintasopimusta.

Lue lisää
Kolme päällekkäin piirrettyä paperiarkkia, joista päällimmäisessä on tekstiä.
348 215

Välitettyä matkaa

Välitimme lähes 350 000 sote-kyytiä ja palveluliikenteen matkaa Etelä- ja Pohjois-Savossa.

Lue lisää
Piirretty linja-auto
511

milj. € sopimusostoja

Omistaja-asiakkaamme ostivat sopimuksillamme tavaroita, palveluja ja tietojärjestelmiä yhteensä 510,7 miljoonalla eurolla.

Lue lisää
Piirros kannettavasta tietokoneesta, jonka näytölllä on ostoskorin kuva
70

Työntekijää

Palveluksessamme oli keskimäärin 70 julkisten hankintojen ja henkilöliikenteen ammattilaista.

Lue lisää
Kahteen päällekkäiseen riviin piirretyt henkilöhahmot, joita on molemmissa riveissä seitsemän.