Hymyilevä, silmälasipäinen nainen seisoo ja puhuu kahdelle kasvot puhujaan päin istuvalle henkilöille. Puhujan kädessä on muki ja vieressä seinällä iso näyttö, jossa näkyy kuva Sansian nettisivuista.

Julkiset hankinnat

Toteutamme hankintoja omistaja-asiakkaillemme seitsemässä tiimissä, joista löytyy vahvaa erikoisosaamista monelta eri toimialalta. Hankinnat ovat usealle asiakkaalle toteutettavia yhteishankintoja sekä yhdelle asiakkaalle räätälöityjä erillishankintoja. Vuoden 2023 päättyessä hankinta-asiantuntijamme hallinnoivat 2 690 hankintasopimusta. Lukumääräisesti eniten hankintoja toteutimme vuonna 2023 tarvikkeet ja materiaalit -kategoriassa ja määrällisesti toiseksi suurin kategoriamme oli palveluhankinnat.

Toteutamme valtaosan hankinnoistamme kokonaisuutena, joka kattaa hankinnan suunnittelun, hankintalain mukaisen kilpailutuksen, syntyvien sopimusten hallinnoinnin sekä oikeudellisen vastuun tekemistämme hankintapäätöksistä. Lisäksi konsultoimme erityisesti teknisen toimialan ja energiasektorin omistaja-asiakkaitamme niissä hankinnoissa, jotka he haluavat toteuttaa itse. Kaikilla asiakkaillamme on mahdollisuus ostaa myös hankintaoikeudellista konsultointia ja koulutuksia. 

Erikoistuneet tiimit omistaja-asiakkaiden tukena

Toimimme hankintapalveluissa kuudessa kategoriakohtaisessa tiimissä, jotta pystymme entisestään syventämään hankintaosaamistamme ja markkinatuntemustamme kunkin hankintakategorian sisällä sekä vastaamaan paremmin omistaja-asiakkaiden hankintatarpeisiin. Kussakin tiimissä työskentelee hankinta-asiantuntijoita ja -assistentteja vastaavan hankinta-asiantuntijan johdolla. Puolet tiimeistä on erikoistunut vuoden 2023 alussa aloittaneiden hyvinvointialueiden sote-hankintoihin ja puolet toteuttavat toimialariippumattomia hankintoja.

Hankintapalveluiden kokonaisuutta johtaa hankintajohtaja yhdessä vastaavien hankinta-asiantuntijoiden kanssa. Yksikkömme henkilöstömäärä kasvoi kahdeksalla henkilöllä vuoden 2023 aikana ja kaiken kaikkiaan hankintapalveluissa työskenteli vuoden lopussa yhteensä 40 julkisten hankintojen ammattilaista.

Energia- ja vesiyhtiöiden hankintojen tekeminen ja konsultointi on myös keskitetty omaan tiimiinsä, jota johtaa liiketoimintajohtaja.

Tehokkaat prosessit

Vuonna 2023 panostimme erityisesti prosessiemme kehittämiseen ja kuvaamiseen, jotta toimintamme olisi entistä asiakaslähtöisempää, tehokkaampaa ja tasalaatuisempaa. Kehitystyö prosessien ja toimintatapojen osalta jatkuu edelleen vuoden 2024 aikana. Tavoitteenamme on toteuttaa omistaja-asiakkaillemme entistä laadukkaampia, kustannustehokkaampia ja vastuullisempia yhteis- ja erillishankintoja.

Päivi Kurjenniemi
hankintajohtaja

2690

Hankintasopimusta

Hankinta-asiantuntijamme hallinnoivat vuoden 2023 lopussa yhteensä 2 690 hankintasopimusta, jotka he ovat kilpailuttaneet yhdelle tai useammalle Sansian omistaja-asiakkaalle.

Kolme päällekkäin piirrettyä paperiarkkia, joista päällimmäisessä on tekstiä.
1464

Sopimustoimittajaa

Vuoden 2023 vaihteessa Sansialla oli 1 464 sopimustoimittajaa, joilta omistaja-asiakkaamme ostivat erilaisia tavaroita ja palveluja lähes 511 miljoonalla eurolla.

Kahteen päällekkäiseen riviin piirretyt henkilöhahmot, joita on molemmissa riveissä seitsemän.

Hankintapalvelut

Terveydenhuollon tarvike-, väline- ja lääkehankinnat

Toteutamme hankintoja hyvinvointialueille sekä muille sote-alan omistaja-asiakkaille. Hankinnat ovat yleensä mittavia yhteishankintoja, joiden kohteena ovat esimerkiksi lääkkeet, sydäntahdistimet, kuulokojeet, perussairaanhoidon ja gynekologian tarvikkeet sekä endoskopiatoiminnan kertakäyttötuotteet. Tiimin hankinta-asiantuntijat ovat terveydenhuollon ammattilaisia, jotka kilpailuttavat kategorian hankintoja tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tiimi kasvoi vuoden 2023 aikana kahdella hankinta-asiantuntijalla sekä hankinta-assistentilla.

Piirretty lääkeruisku ja tablettiliuska.
Terveydenhuollon laite-, apuväline- ja laboratoriotarvikehankinnat

Kilpailutamme kattavasti terveydenhoidon laitteita, apuvälineitä sekä laboratoriotarvikkeita hyvinvointialueille sekä muille sote-alan omistaja-asiakkaillemme. Vuonna 2023 kilpailutimme esimerkiksi kuvantamislaitteita, verensokerimittareita sekä dialyysilaitteita. Uutena hankinnan kohteena olivat lääkinnälliset pienlaitteet, joka toteutettiin perustamalla dynaaminen hankintajärjestelmä. Tiimi kasvoi 2023 vuoden aikana kahdella hankinta-asiantuntijalla sekä hankinta-assistentilla.

Piirretty verenpainemittari
Tarvike- ja materiaalihankinnat

Toteutamme erilaisia tavarahankintoja, joiden kohteina ovat esimerkiksi kalusteet, elintarvikkeet, ajoneuvot, tekniset laitteet ja tietojärjestelmät. Tiimin hankinta-asiantuntijoissa on sekä pitkään julkisten hankintojen parissa toimineita henkilöitä että teknisen alan taustaa omaavia asiantuntijoita. Tämä yhdistelmä mahdollistaa saumattoman yhteispelin tiimin sisällä, ja siksi pystymme opastamaan omistaja-asiakkaitamme tehokkaasti tämän kategorian hankinnoissa.

Viisi piirrettyä tuolia vierekkäin
Palveluhankinnat

Kilpailutamme monipuolisesti erilaisia palveluita, kuten asiantuntija-, siivous-, ruoka-, ICT-, tavarakuljetus- ja henkilökuljetuspalveluita viiden hankinta-asiantuntijan voimin. Vuonna 2023 tiimimme kasvoi yhdellä hankinta-assistentilla. Kaikista Sansian assistenteista on ollut suuri apu muun muassa tiimin isojen henkilöliikennehankintojen sopimusvalmisteluissa.

Piirretty käsi pitelee tarjotinta, jonka päällä on kupu.
Sote-palveluhankinnat

Asiantuntijamme kilpailuttivat viime vuonna muun muassa työterveyshuolto- ja lääkäripalveluja, asumispalveluja sekä satunnaisesti myös muita palvelu- ja tavarahankintoja. Tyypillisesti hankinnat ovat yhdelle omistaja-asiakkaalle tehtäviä erillishankintoja. Sote-järjestämislain tuomat muutokset vaikuttivat merkittävästi kilpailuttamiimme hyvinvointialueiden hankintoihin; vaikutukset ulottuivat niin meidän, omistaja-asiakkaidemme kuin tarjoajienkin toimintaan. Tiimissä aloitti vuonna 2023 useampi uusi hankinta-asiantuntija ja yksi jäi eläkkeelle. 

Piirretty lapsen pieni käsi pitelee aikuisten käden etusormesta kiinni.
Tekniset palveluhankinnat

Tiimimme hankinta-asiantuntijat ovat erikoistuneet tekemään hankintoja, jotka liittyvät esimerkiksi rakentamiseen ja kunnossapitoon, suunnitteluun ja valvontaan sekä jätealan tukipalveluihin. Vuoden 2023 aikana kilpailutimme muun muassa erikokoisia rakennusurakoita, rakennusten purku-urakoita, teiden ja ulkoalueiden kunnostusta, ajoneuvojen katsastusta ja hinausta, lumenpoistoon sekä jätteiden kuljetukseen ja käsittelyyn liittyviä toimintoja.

Viisi piirrettyä erikokoista ratasta pyörii eri tasossa vierekkäin.
 

Energialiiketoiminta

Energialiiketoiminnassa vuosi 2023 oli maltillisen kasvun vuosi. Omistaja-asiakasmäärämme kasvoi kahdella energiayhtiöllä, ja samaan aikaan sopimusmyynti sekä kehittämispalveluiden myynti kasvoivat selvästi.

Erityisesti uudet osakkaamme ovat hyödyntäneet kokonaisvaltaista hankintasopimusten elinkaarenhallintapalveluamme hyvin. Viime vuonna käynnistimme myös uuden hankintatoimen kehittämispalvelun, jota hyödynsi kolme Sansian omistaja-asiakasta. Tavoitteemme on laajentaa kehittämispalveluitamme myös alkaneena vuonna.

Toimintamme erityispiirre on erityisalojen hankintalaki, jonka soveltamiseen olemme erikoistuneet. Tiimimme toteutti syksyn aikana kaksi erityisalojen hankintalakiin liittyvää koulutustilaisuutta, joiden sisältö räätälöitiin asiakkaiden tarpeiden mukaan. Palaute oli erittäin kannustavaa ja myönteistä.

 Toteutamme energiayhtiöille hankintoja alusta loppuun avaimet käteen -periaatteella, jolloin huolehdimme myös sopimushallinnasta ja kannamme asiakkaan puolesta hankintaoikeudellisen vastuun. Konsultaatiopalvelumme on hyvä vaihtoehto silloin, kun asiakas haluaa tehdä hankinnan itse, mutta kaipaa apua johonkin hankintaprosessin vaiheeseen. Tiimissämme työskentelee liiketoimintajohtaja, hankintakonsultti sekä hankinta-asiantuntija. 

Timo Hämäläinen
liiketoimintajohtaja

Laki- ja koulutuspalvelut

Vuonna 2022 perustettu Sansian Laki ja koulutus -yksikkö on vakiinnuttanut asemansa omistaja-asiakkaidemme sekä henkilöstömme tukijana hankintaoikeudellisissa asioissa. Yksikön keskeinen tehtävä on edistää omistaja-asiakkaiden hankintaosaamista, jotta he voivat keskittyä ydintoimintoihinsa.

Laki ja koulutus -yksikkömme tarjoaa Sansian omistaja-asiakkaille hankintaoikeudellista konsultointia ja koulutuspalveluita. Vuonna 2023 järjestimme omistaja-asiakkaillemme kolme hankintojen peruskurssia webinaareina sekä kaksi sopimuskoulutuswebinaaria.

Yksiköllä on myös tärkeä tehtävä hankintatiimien työn tukemisessa ja henkilöstömme kouluttamisessa sekä Sansian oikeudellisten asioiden hoitamisessa.

Tiimissä työskentelee lakiasiainjohtaja, kaksi hankintajuristia sekä lakiassistentti.

Tuija Holttinen
lakiasiainjohtaja

Piirretty puheenjohtajan nuija

Tukipalvelut

Hyvinvointialueiden käynnistyminen näkyi vuonna 2023 suuresti Sansian talouden ja tietohallinnon tekemisessä. Panostimme myös vahvasti Sansian tiedolla johtamisen kehittämiseen. Työ jatkuu tulevina vuosina.

Sansian taloustiimin keskeisenä tehtävänä on yhtiön sisäinen ja ulkoinen raportointi. Lisäksi taloustiimi vastaa osaltaan yhtiön sopimuksiin liittyvästä laskutuksesta yhtiön eri liiketoimintojen osalta. Kirjanpito ja palkanlaskenta on ulkoistettu Monetra Pohjois-Savo Oy:lle.

Hyvinvointialueiden käynnistymiseen liittyvät tehtävät työllistivät taloutta ja tietohallintoa vuonna 2023 esimerkiksi liikennepalvelujen alueellisen laajenemisen myötä.

Panostimme tiedolla johtamisen kokonaisuuteen

Oman toiminnan ja sisäisen kehittämisen puolella olemme panostaneet viime vuosina Sansian tiedolla johtamisen kokonaisuuteen. Tämä on pitänyt sisällään uuden kokonaisuuden tiekartan määrittämistä sekä yhteistyötä kumppaneiden kanssa.

Kehitimme vuonna 2023 aiemmin aloitettuja tiedollajohtamisen kokonaisuuksia. Työ jatkuu muun muassa tekoälyn hyödyntämisen arvioinnissa ja testeissä.

Kehitystyö on parantanut tiedon laatua ja saatavuutta koko Sansian laajusesti. Omistaja asiakkaillemme tämä näkyy käytännössä muun muassa siinä, että he saavat haettua helposti tietoa hankinnoista, joissa he ovat mukana.

Tukipalvelut osallistuivat myös vuoden 2023 aikana Sansian sisäisten käytäntöjen kehittämiseen: kehitimme omia prosessejamme ja tuimme myös muiden liiketoiminta-alueiden kehitystä.

Piirretty kannettava tietokone