Noin 60 sansialaista seisoo olkona rivissä lumisateessa ulkoiluvaatteet päällään. Maassa on lunta ja taustalla 5 lipputankoa ja mäntyjä.

Kuva on otettu 20.4.2024 keväisessä virkistyspäivässä, johon osallistuivat lähes kaikki sansialaiset.

Henkilöstö ja johtaminen

Hyvinvoiva, osaava ja sitoutunut henkilöstö on tärkein voimavaramme. Olemme panostaneet siihen kehittämällä lähijohtamista, työolosuhteita sekä rekrytoimalla uusia osaajia eri toimialoilta vastaamaan kasvavaan palveluidemme kysyntään. Vuonna 2023 palveluksessamme oli keskimäärin 70 sansialaista.

Vuonna 2022 uudistimme organisaatiotamme, jotta pystymme palvelemaan paremmin kasvavaa asiakaskuntaamme. Vahvemmalla erikoistumisella tavoittelemme parempaa asiakaskokemusta sekä ketteryyttä tulevaisuuden tarpeisiin. Pienemmät tiimit ovatkin helpottaneet lähijohtamista ja vahvistaneet työntekijöiden työssään tarvitsemaa tukea.

Vuonna 2023 jatkoimme johtamisen perusosaamisen kehittämistä esihenkilövalmennuksilla ja loimme yhteistä johtamiskulttuuria. Panostimme muun muassa perehdytyskäytäntöjemme kehittämiseen: kattavalla ja laadukkaalla perehdytyksellä uusi sansialainen pääsee nopeasti osaksi työyhteisöämme, mikä puolestaan edistää työssä viihtymistä.

Asiakaskuntamme laajeni viime vuonna voimakkaasti, ja palveluidemme kysyntä näyttää edelleen kasvavan. Olemmekin rekrytoineet useita uusia osaajia ennakkoon, jotta pystymme vastaamaan kasvaneeseen kysyntään laadukkaalla palvelulla. Uusia työntekijöitä tarvitaan myös jatkamaan lähivuosina eläkkeelle jäävien sansialaisten työtä. Vuonna 2023 palveluksessamme oli keskimäärin 70 henkilöä, kun edellisenä vuonna työntekijöitä oli keskimääräin 63. Henkilöstömme keski-ikä oli vuoden 2023 lopussa 41 vuotta.

Panostamme henkilöstön hyvinvointiin

Hybridityö on vakiinnuttanut asemansa myös Sansialla: henkilöstöllämme on mahdollisuus valita joustavasti elämäntilanteensa mukaan, milloin työskentelee toimistolla ja milloin etänä. Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota etätyöskentelyn käytäntöihin sekä yhteisöllisyyteen. Syksyllä 2023 muutimme uusiin toimitiloihin, jotka suunniteltiin ja remontoitiin vastaamaan paremmin nykyisiä työtapojamme, kuten lisääntyneitä etäpalavereita. Uudet toimitilamme sijaitsevat Kuopion keskustan ja matkakeskuksen läheisyydessä, joten ne ovat entistä paremmin saavutettavissa eri kulkumuodoilla.

Tarjoamme työntekijöillemme henkilöstöetujen muodossa monia erilaisia tapoja tukea omaa jaksamistaan myös vapaa-ajalla. Henkilöstöllämme on ollut jo yli kymmenen vuoden ajan käytössään liikunta- ja kulttuurietu, joka myöhemmin laajennettiin kattamaan myös hyvinvointipalveluiden käyttöä. Vuonna 2023 otimme käyttöön myös työsuhdepyöräedun tukemaan henkilöstön liikkumista työmatkoilla ja vapaa-ajalla.

Johtoryhmä

Janne Naukkarinen
toimitusjohtaja

Tuija Holttinen
lakiasiainjohtaja

Timo Hämäläinen
liiketoimintajohtaja, energiatoimiala

Juha Kumpulainen
tietohallintopäällikkö

Päivi Kurjenniemi
hankintajohtaja

Maria Laine
johdon assistentti

Juha Luukkonen
asiakkuusjohtaja, varatoimitusjohtaja

Sanna Mononen
talouspäällikkö

Sanna Rönkkö
henkilöstö- ja työsuojelupäällikkö

Sansia Oy:n hallitus 29.5.2024 saakka

Jenni Vaattovaara

puheenjohtaja

Jenni Vattovaara
Heikki Konttinen

varapuheenjohtaja

Heikki Konttinen
Tiia Eskelinen

jäsen

Tiia Eskelinen
Juha Hujanen

jäsen

Juha Hujanen, Sansia.
Sami Sipilä

jäsen

Sami Sipilä
Antti Tervo

jäsen

Antti Tervo