Hymyilevä mies istuu työpödän ääressä kuulokkeet päässään ja katsoo karttaa tietokoneen näytöltä.

Henkilöliikenne

Sansia tuottaa omistaja-asiakkailleen henkilöliikenteen palvelut ainutlaatuisena kokonaisuutena, joka sisältää kuljetusten hankintalain mukaisen kilpailuttamisen, kyytien tilaus- ja välityspalvelun sekä laskutuksen. Vuonna 2023 palvelimme Pohjois-Savon ja Etelä-Savon alueilla. Välitimme yhteensä 348 215 sotekyytiä ja palvelumatkaa sekä järjestimme koulukuljetukset noin 500 oppilaalle Leppävirralla ja Varkaudessa.

Hyvinvointialueiden käynnistyminen 1.1.2023 näkyi vahvasti liikennepalvelutiimin työssä:  sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, veteraanikuljetukset, ikäihmisten päiväkeskuskuljetukset sekä kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakuljetukset siirtyivät hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Kuntien järjestettäviksi jäivät joukkoliikenteen kuljetukset, kuten palveluliikenne sekä koulu- ja varhaiskasvatuksen kuljetukset.

Sote-kuljetukset laajenivat lokakuussa koko Pohjois-Savon hyvinvointialueelle

Sansia kilpailutti sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut koko Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Uusi sopimuskausi käynnistyi lokakuussa 2023 ja toi mukanaan muutoksia aiempaan toimintaan. Entisten alueiden lisäksi Sansian operoimien kyytien piiriin tulevat nyt myös Ylä-Savo, Rautavaara ja Joroinen.

Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulakien mukaiset kuljetukset ovat lakisääteisiä, ja vastuu niiden järjestämisestä on hyvinvointialueella. Sopimuskaudella Sansia ottaa vastaan asiakkaiden kuljetustilaukset, ja välittää ne autoilijoille hankintasopimuksen ehtojen mukaisesti.

Toimimme vuoden 2023 lopussa sopimuskumppanina 138 autoilijalle, jotka tulivat valituiksi julkisen kilpailutuksen perusteella. Sopimusautoilijoiden joukossa on myös runsaasti uusia toimijoita.

Työtä ympäristövaikutusten vähentämiseksi

Teemme töitä kuljetuspalveluiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Tärkeä osa sitä on matkojen yhdisteleminen siten, että samassa autossa kulkee useampi kuin yksi matkustaja. Tulevaisuudessa lakisääteisissä kuljetuksissa niin sanottujen päästöttömien kuljetusten osuus tulee kasvamaan autoilun sähköistyessä. Tätä tavoitetta tuemme myös Sansialla. Kyytiemme yhdistelyaste oli Pohjois-Savon hyvinvointialueella vuoden 2023 lopussa oli 41 %, kun vuonna 2022 se oli pandemiasta johtuneen kyytien yhdistelykiellon takia vain vajaa 9 %.
Etelä-Savossa yhdistelyaste oli vuoden 2023 lopussa noin 37 %.

Vuoden 2023 lopussa Sansian liikennepalvelutiimissä työskenteli 14 kuljetuspalvelusihteeriä, kuljetuspalvelusuunnittelija ja kuljetuspalvelupäällikkö. Liikennetoiminnan johtamisesta vastasi toimitusjohtaja.

Terhi Hietamäki
kuljetuspalvelupäällikkö

Piirretyt Pohjois-Savon ja Eteläsavon kartat vierekkäin, alla lukee 19 kuntaa Pohjois-Savossa ja 7 kuntaa Etelä-Savossa. Pohjois-Savon karttaan on korostettu 19 kunnan alueet ja kirjoitettu niiden nimet: Kiuruvesi, Vieremä, Sonkajärvi, Iisalmi, Lapinlahti, Rautavaara, Pielavesi, Keitele, Tervo, Vesanto, Siilinjärvi, Kuopio, Tuusniemi, Kaavi, Rautalampi, Suonenjoki, Leppävirta, Varkaus ja Joroinen. Etelä-Savon karttaan on korostettu 7 kunnan alueet ja kirjoitettu niiden nimet: Pieksämäki, Kangasniemi, Mikkeli, Hirvensalmi, Pertunmaa, Mäntyharju ja Puumala.

Sote-kuljetukset ja palveluliikenne

Piirretty taksiauto, jonka vieressä lukee 348215 välitettyä kuljetusta kahdenkymmenenkuuden kunnan alueella.

Sote-kuljetustemme piiriin kuuluvat sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulakien mukaiset kuljetukset, veteraanikuljetukset sekä ikäihmisten päiväkeskuskuljetuksia ja kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakuljetuksia. Nämä kuljetukset siirtyivät vuoden 2023 alussa Etelä-Savon ja Pohjois-Savon hyvinvointialueiden järjestettäviksi. Lokakuussa 2023 toimintamme laajeni kattamaan koko Pohjois-Savon hyvinvointialueen lakisääteiset sote-henkilökuljetuspalvelut kaikkien 19 kunnan alueella. Etelä-Savossa operoimme seitsemän kunnan alueella.

Lisäksi tuotimme palveluliikenteen tilaus- ja välityspalveluita Kuopiossa, Leppävirralla, Pieksämäellä, Siilinjärvellä ja Varkaudessa.

Vuonna 2023 välitimme Etelä- ja Pohjois-Savon alueilla yhteensä 348 215 matkaa, mikä on 59 735 matkaa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Koulukyydit

Piirretty linja-auto, jonka vieressä lukee 500 oppilasta kahden kunnan alueella.

Olemme toteuttaneet koulukuljetukset Leppävirran kunnalle ja Varkauden kaupungille syksystä 2019 alkaen. Kokonaispalvelupakettiin sisältyy kuljetusten suunnittelu, kilpailutus, palvelun operointi käytännössä ja laskutus. Vuonna 2023 kuljetusten piirissä oli noin 500 oppilasta.