Mies katsoo tietokoneen ruudulta tiekarttoja, henkilöliikenne.

Henkilöliikenne

Sansia tuottaa omistaja-asiakkailleen henkilöliikenteen palvelut ainutlaatuisena kokonaisuutena, joka sisältää kuljetusten kilpailuttamisen, kyytien tilaus- ja välityspalvelun sekä laskutuksen. Vuonna 2023 palvelimme Pohjois-Savon ja Etelä-Savon alueilla. Välitimme yhteensä 348 215 sotekyytiä ja palvelumatkaa sekä järjestimme koulukuljetukset noin 500 oppilaalle Leppävirralla ja Varkaudessa.

Sansian liikennepalvelutiimissä valmistauduttiin hyvinvointialueiden käynnistymiseen 1.1.2023, jolloin sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, veteraanikuljetukset, ikäihmisten päiväkeskuskuljetukset sekä kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakuljetukset siirtyivät hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Kuntien järjestettäviksi jäivät joukkoliikenteen kuljetukset, kuten palveluliikenne sekä koulu- ja varhaiskasvatuksen kuljetukset.

Sote-kuljetukset laajenivat lokakuussa koko Pohjois-Savon hyvinvointialueelle

Sansia kilpailutti sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut koko Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Uusi sopimuskausi käynnistyi 1.10.2023 ja toi mukanaan muutoksia aiempaan toimintaan. Aiempien alueiden lisäksi Sansian operoimien kyytien piiriin tulevat nyt myös Ylä-Savo, Rautavaara ja Joroinen.

Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulakien mukaiset kuljetukset ovat lakisääteisiä, ja vastuu niiden järjestämisestä on hyvinvointialueella. Sopimuskaudella Sansia ottaa vastaan asiakkaiden kuljetustilaukset, ja välittää ne autoilijoille hankintasopimuksen ehtojen mukaisesti.

Toimimme sopimuskumppanina 138 autoilijalle, jotka tulivat valituiksi julkisen kilpailutuksen perusteella. Sopimusautoilijoiden joukossa on myös runsaasti uusia toimijoita.

Työtä ympäristövaikutusten vähentämiseksi

Teemme töitä kuljetuspalveluiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Tärkeä osa sitä on matkojen yhdisteleminen siten, että samassa autossa kulkee useampi kuin yksi matkustaja. Tulevaisuudessa lakisääteisissä kuljetuksissa niin sanottujen päästöttömien kuljetusten osuus tulee kasvamaan autoilun sähköistyessä. Tätä tavoitetta tuemme myös Sansialla. Yhdistelyaste Pohjois-Savossa elokuun 2023 lopussa (12 kunnan alueella)  oli reilu 35 %, kun vuonna 2022 se oli osittain pandemiasta johtuen vain vajaa 9 %.

Vuoden 2023 lopussa Sansian liikennepalvelutiimissä työskenteli 14 kuljetuspalvelusihteeriä, kuljetuspalvelusuunnittelija ja kuljetuspalvelupäällikkö. Liikennetoiminnan johtamisesta vastasi toimitusjohtaja.

Terhi Hietamäki
kuljetuspalvelupäällikkö

Henkilöliikenteen kunnat 2023

Sote-kuljetukset ja palveluliikenne

Sotekuljetukset 2023

Sote-kuljetustemme piiriin kuuluvat sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulakien mukaiset kuljetukset, veteraanikuljetukset sekä ikäihmisten päiväkeskuskuljetuksia ja kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakuljetuksia. Nämä kuljetukset siirtyivät vuoden 2023 alussa Etelä-Savon ja Pohjois-Savon hyvinvointialueiden järjestettäviksi. Lokakuussa 2023 toimintamme laajeni kattamaan koko Pohjois-Savon hyvinvointialueen lakisääteiset sote-henkilökuljetuspalvelut kaikkien 19 kunnan alueella. Etelä-Savossa operoimme seitsemän kunnan alueella.

Lisäksi tuotamme palveluliikenteen tilaus- ja välityspalveluita Kuopiossa, Leppävirralla, Pieksämäellä, Siilinjärvellä ja Varkaudessa. Vuonna 2023 välitimme Etelä- ja Pohjois-Savon alueilla yhteensä 348 215 matkaa, mikä on 59 735 matkaa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Koulukyydit

Koulukyydit 2023

Olemme toteuttaneet koulukuljetukset Leppävirran kunnalle ja Varkauden kaupungille syksystä 2019 alkaen. Kokonaispalvelupakettiin sisältyy kuljetusten suunnittelu, kilpailutus, palvelun operointi käytännössä ja laskutus. Vuonna 2023 kuljetusten piirissä oli noin 500 oppilasta.