Vasemmalla puukulhossa violettiin sansia-paperiin käärittyjä karkkeja. Vieressä oikealla näkyy osa kannettavan tietokoneen näyttöä ja näppäimistöä.

Toiminta ja talous

Vahvistimme edelleen asemaamme julkisen sektorin valtakunnallisena palveluyhtiönä. Hankintapalveluiden tuottajana jatkoimme kannattavalla kasvu-uralla. Olemme myös vahva tekijä henkilöliikenteen palvelujen tuottajana.

259

Tarjouskilpailua

Julkaisimme vuoden 2023 aikana yhteensä 259 tarjouskilpailua, kun vastaava luku oli edellisenä vuonna 307. Hankintatoimeksiantojen määrä väheni hieman, mutta hankintaprojektien koko kasvoi.

Kolme päällekkäin piirrettyä paperiarkkia, joista päällimmäisessä on tekstiä.
70

Työntekijää

Palveluksessamme oli keskimäärin 70 julkisten hankintojen ja henkilöliikenteen ammattilaista.

Kahteen päällekkäiseen riviin piirretyt henkilöhahmot, joita on molemmissa riveissä seitsemän.
348 215

Välitettyä matkaa

Välitimme lähes 350 000 sote-kyytiä ja palveluliikenteen matkaa Etelä- ja Pohjois-Savossa. Lisäksi järjestimme koulukuljetuksia Leppävirralla ja Varkaudessa noin 500 oppilaalle.

Piirretty linja-auto
 

Oikealle alaviistoon osoittava silmukkanuoli

Pylväsdiagrammi Sansia Oy:n osakkaiden määrän kehityksestä vuosina 2011-2023: vuoden 2011 lopussa oli 21 osakasta, 2012 22 osakasta, 2013 40 osakasta, 2014 48 osakasta, 2015 57 osakasta, 2016 68 osakasta, 2017 78 osakasta, 2018 87 osakasta, 2019 103 osakasta, 2020 113 osakasta, 2021 123 osakasta, 2022 145 osakasta ja 2023 147 osakasta.

Osakkaiden määrän kehitys 2011-2023

Sansiasta on kasvanut yksi Suomen suurimmista julkisen sektorin hankintayhtiöistä. Vuonna 2011 osakkaina oli 21 julkisyhteisöä, kun vuoden 2023 lopussa niitä oli jo 147. Vuonna 2023 saimme omistaja-asiakkaiksemme 11 uutta julkisyhteisöä eri puolilta Suomea.

Oikealle alaviistoon osoittava silmukkanuoli

Piirakka-diagrammi Sansian vuoden 2023 hankintasopimuksista kategorioittain: Sote-palvelut 25 %, tarvikkeet ja materiaalit 11 %, terveydenhuollon laitteet, apuvälineet ja laboratoriotarvikkeet 6 %, palvelut 9 %, tekniset palvelut ja energiasektori 13 %, henkilöliikenne 17 % ja terveydenhuollon tarvikkeet, välineet ja lääkkeet 19 %. Viereen on merkitty sopimusten yhteislukumäärä 2690 kpl.

Voimassa olevia hankintasopimuksia 2023

Vuoden lopussa yhdelle tai useammalle omistaja-asiakkaalle kilpailuttamiamme hankintoja oli voimassa 715, joihin kuului 2 690 hankintasopimusta.

Vuonna 2022 voimassa olevia hankintasopimuksia oli 2 690 kpl.

Piirretty kannettava tietokone, jonka näytölllä on ostoskorin kuva. Vieressä luku 510,7 miljoonaa euroa.

Omistaja-asiakkaiden sopimusostot 2023

Asiakkaat ostivat Sansian sopimuksilla materiaaleja, palveluja, rakennuspalveluja sekä tietojärjestelmiä yhteensä lähes 511 miljoonalla eurolla.

Edellisenä vuonna vastaava luku oli noin 455 miljoonaa.

Hallituksen toimintakertomus

Sansia Oy on julkisomisteinen yhtiö, joka tuottaa asiakkailleen hankintapalveluja ja henkilöliikenteen palveluja. Omistajien lukumäärä oli 31.12.2023 yhteensä 147 (Vuosi 2022: 145). Yhtiön omistavat omistaja-asiakkaat on listattu toimintakertomuksen kohdassa Yhtiön osakkeet ja omistus.

Yhtiö on hankintalain tarkoittama yhteishankintayksikkö, jolle asiakkaat ovat luovuttaneet toimivallan hankintapäätösten ja hankintasopimusten tekemisessä. Toimivallan luovuttamisesta on sovittu puitesopimuksissa.

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Tilikauden aikana yhtiön hallitus on toiminut seuraavassa kokoonpanossa 01.06.2023 saakka: Jenni Vattovaara (pj), Mia Simpanen (vpj), Juha Hujanen, Heikki Miettinen, Ismo Rouvinen, Vesa Vestala ja Antti Tervo.

01.06.2023 alkaen hallituksen jäsenet olivat 14.8.2023 saakka Jenni Vaattovaara (pj), Arto Nykänen (vpj), Juha Hujanen, Jussi Lampi, Ismo Rouvinen, Sami Sipilä ja Antti Tervo.

14.8.2023 alkaen hallituksen jäsenet olivat 20.9.2023 saakka Jenni Vaattovaara (pj), Arto Nykänen (vpj) Juha Hujanen, Ismo Rouvinen, Sami Sipilä ja Antti Tervo.

20.9.2023 lähtien hallituksen jäseniä olivat 27.11.2023 saakka Jenni Vaattovaara (pj), Juha Hujanen, Ismo Rouvinen, Sami Sipilä ja Antti Tervo.

27.11.2023 lähtien hallituksen jäseniä olivat 17.12.2023 saakka Jenni Vaattovaara (pj), Heikki Konttinen (vpj), Tiia Eskelinen, Juha Hujanen, Ismo Rouvinen, Sami Sipilä ja Antti Tervo.

17.12.2023 lähtien hallituksen jäseniä ovat Jenni Vaattovaara (pj), Heikki Konttinen (vpj), Tiia Eskelinen, Juha Hujanen, Sami Sipilä ja Antti Tervo.

Tilikauden 2023 aikana yhtiön hallitus piti yhteensä 13 kokousta. Yhtiön toimitusjohtajana toimi Janne Naukkarinen. Yhtiön tilintarkastaja on BDO Audiator Oy ja vastuunalainen tilintarkastaja JHTT, HTM Lilja Koskelo.

Päättyneellä tilikaudella julkaistiin 259 (vuosi 2022: 307) tarjouspyyntöä. Vuoden vaihtuessa yhtiöllä on 2 690 (2 609) voimassa olevaa sopimusta, ja sopimuskannan arvo on noin 2,13 (1,6) miljardia euroa. Vuoden 2023 aikana yhtiön hallinnoimilla hankintasopimuksilla asiakkaat tekivät ostoja noin 510,7 (454,8) miljoonalla eurolla.

 • Tilikauden liikevaihto oli 15 798 801,69 (12 874 866,04) euroa.
 • Palvelumaksut kasvoivat edellisestä tilikaudesta 335 064,43 euroa ja olivat 3 671 570,77
  (3 336 506,34) euroa. Kasvua oli siten 10,04 prosenttia.
 • Liikennepalvelujen tuottoja kertyi yhteensä 11 866 877,18 (9 321 362,48) euroa, josta väli-tyspalvelutuotot olivat 1 375 840,17 (927 268,99) euroa.
 • Liikevaihto liikennepalvelujen kauttalaskutuksen jälkeen oli siten 5 307 755,17
  (4 480 766,05) euroa.
 • Yhtiön juoksevat kulut olivat yhteensä 15 710 277,26 (12 834 465,92) euroa.
 • Poistot pienenivät edellisen vuoden tasosta ollen 76 120,91 (86 536,00) euroa.
 • Yhtiön tilikauden voitoksi verojen jälkeen muodostui 19 248,54 (28 996,63) euroa.
Lue lisää

Yhtiön tase vahvistui hieman tilikauden aikana, koska uusien omistaja-asiakkaiden osakemerkinnät ja positiivinen tulos kasvattivat omaa pääomaa. Oma pääoma oli 3 526 755,45 (3 485 506,91) euroa. Yhtiö on sijoittanut korkorahastoihin 550 000 euroa, ja tilikauden päättyessä sijoituksen markkina-arvo oli 608 878,15 euroa. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista velkaa. Tasetta tulee myös tulevina vuosina vahvistaa riskienhallintakyvyn parantamiseksi.

Tilikauden 2023 aikana yhtiön tekemistä hankintapäätöksistä tehtiin 42 (27) hankintaoikaisuvaatimusta. Markkinaoikeustapauksia oli vuonna 2023 yhteensä 10 (8) kappaletta. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on toimintakertomusta kirjoitettaessa vireillä yksi (0) asia. Yleisissä tuomioistuimissa ei ollut vireillä riita-asioita. Toimintakertomusta laadittaessa yhtiöllä on vireillä vaade takaisin perinnästä. Asia koskee Sansian tuottamien palveluiden laskutusta, ja siihen omistajan kohdistamaa takaisinperintää. Takaisinperintä on kokonaisuudessaan toimintakertomuksen laadintahetkellä 574 365,15 euroa.

Yhtiön osakepääoma 31.12.2023 oli 352 000 (352 000) euroa ja sijoitetun oman pääoman rahasto 108 000 (86 000) euroa. Osakesarjoja ei ole.

Yhtiökokous päätti antaa 19.6.2023 osakeantivaltuutuksen yhtiön hallitukselle. Yhtiöllä on meneillään suunnattu osakeanti, osakkeet tarjotaan julkisten hankintayksiköiden ja niiden omistamien osakeyhtiöiden tai muiden vastaavien yhteisöjen merkittäväksi. Merkintäoikeutta ei saa siirtää. Toissijaista merkintäoikeutta ei ole. Suunnattu osakeanti on voimassa 31.5.2028 saakka ja yhtiön uutta osaketta tarjotaan merkittäväksi 2 000 euron kappalehintaan. Osakeannin aikana voidaan merkitä korkeintaan 2 000 uutta osaketta ja sijoitukset merkitään yhtiön kirjanpidossa sijoitetun oman pääoman rahastoon.

Alla olevaan taulukkoon on koottu yleisiä talouden tunnuslukuja kuvaamaan yhtiön viimeisten tilikausien kehitystä:

Sansia tunnusluvut 2023

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Ennen tilinpäätöksen vahvistamista yhdeksän uutta omistaja-asiakasta teki osakemerkinnän.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Sansia Oy:n tavoitteena on hallittu kannattava kasvu, millä varmistamme omistajiemme kustannustehokkaat hankinnat ja tuotamme näin heille lisäarvoa. Yhdistämällä ja keskittämällä hankintojaan omistajat saavuttavat kustannustehokkuutta hankintojen toteuttamisessa, sekä suurempien hankintamäärien tuoman hintaedun kautta. Yhtiön omistaja-asiakkaiden, kuntien ja sosiaali-, terveydenhuolto- ja pelastuspalveluja tarjoavien hyvinvointialueiden, toimintaympäristö on ollut ja tulee olemaan jatkuvien uudistusten kohteena. Kuntien ja hyvinvointialueiden toimintaympäristö muuttuu vielä tulevina vuosina ja sillä on merkittäviä vaikutuksia yhtiöön. Pidemmällä aikavälillä julkisten hankintojen tarve ei asiakkaita koskevien rakennemuutosten seurauksena kuitenkaan muutu olennaisesti ja yhteishankintayksiköiden merkitys kasvaa muuttuvassa yhteiskunnassa.

Lue lisää

Yhtiön palveluiden kysynnän kasvu tulee jatkumaan vuoden 2024 alun perusteella positiivisena. Hyvinvointialueiden käynnistyttyä vuoden 2023 alussa on havahduttu talouden haasteisiin, joihin yhtiö reagoi etupainotteisesti alkuvuonna 2023 palkkaamalla uutta henkilökuntaa. Onnistuimme säilyttämään kustannustehokkuuden ja palvelutason vuoden 2023 aikana kaikista muutoksista huolimatta ja tehdyt toimenpiteet kustannustehokkuuden säilyttämiseksi tuottavat tulosta kuluvan vuoden aikana. Vuosi 2024 tulee edelleen olemaan haasteellinen. Tuloksen uskotaan kuitenkin muodostuvan positiiviseksi.

Suomen hallituksen tavoitteet hankintojen yhdistämisessä suuremmiksi yhteishankinnoiksi toteutuukin erinomaisesti Sansian toimesta. Kykenemme yhdistämään tulevina vuosina useiden omistajiemme hankintoja eri toimialoilla, kuten energiayhtiöt, sivistystoimi, sote-yhteistoiminta-alueilla tai eri yhteistoiminta-alueiden kesken. Toimialariippumattomissa hankinnoissa, kuten kirjat, kalusteet ym. yhdistämme sujuvasti kaikkien omistaja-asiakkaittemme hankintoja suuremmiksi yhteishankinnoiksi. Toisaalta toteutamme sujuvasti myös erillishankinnat omistajan niin toivoessa.

Lainsäädännön myötä vaikutukset näkyvät kaikissa julkisissa hankinnoissa, hankintojen suuruuden muutoksena ja asiakaskunnan rakenteellisena muutoksena. Sansia keskittyy kehittämään määrätietoisesti palvelujen laatua sekä digitaalisuutta ja pyrkii kehittymään eri segmenteissä asiakaslähtöisesti.

Sansian henkilöliikennepalvelut-yksikkö järjestää asiakkailleen henkilöliikennepalvelukokonaisuuden toiminnan suunnittelusta ja hankinnasta aina matkan järjestämiseen asti. Matkojen yhdistämisellä on suuri merkitys asiakkaiden liikennepalvelukustannuksiin. Vuonna 2023 välitimme lähes 350 000 matkaa asiakkaillemme. Asiakaskenttämme muutoksen takia tulemme välittämään vuonna 2024 arviolta noin 280 000 matkaa.

Yhtiön osakkeet ja omistus

Yhtiön osakkaat 31.12.2023 on lueteltu toimialoittain vuosikertomuksen Omistaja-asiakkaat-sivulla.

Muut olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen jälkeen

Henkilöstön lukumäärä kasvoi ja tilikaudella yhtiössä työskenteli keskimäärin 70 (63) henkilöä. Yhtiö palkkasi yhden uuden työntekijän tammikuussa 2024.

Tutkimus ja kehittämistoiminta

Yhtiöllä ei ollut tilikaudella tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Yhtiön hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden voitto 19 248,54 (28 996,63) euroa siirretään taseen oman pääoman edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille.

Tase ja tuloslaskelma

Tarkemmat tiedot Sansian vuoden 2023 taloudesta löytyvät taseesta ja tuloslaskelmasta (pdf)

Tilintarkastuskertomus

Sansia Oy:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Sansia Oy:n (y-tunnus 2364760-8) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhtiö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

 • tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.
 • muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
 • arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
 • teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa.
 • arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet

Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomukseen sisältyvän informaation. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.
Velvollisuutenamme on lukea toimintakertomukseen sisältyvä informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessäni arvioida, onko toimintakertomukseen sisältyvä informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.
Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.
Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomukseen sisältyvässä informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Kuopiossa 9. toukokuuta 2024

 

Lilja Koskelo
JHT, HT
BDO Audiator Oy
Tilintarkastusyhteisö

Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Sansia Oy

Tilinpäätös
Y-tunnus 2364760-8

31.12.2023

TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN ALLEKIRJOITUS

Kuopiossa 24. päivänä huhtikuuta 2024

Janne Naukkarinen
toimitusjohtaja

Jenni Vattovaara
hallituksen puheenjohtaja

Heikki Konttinen
hallituksen varapuheenjohtaja

Tiia Eskelinen
hallituksen varsinainen jäsen

Juha Hujanen
hallituksen varsinainen jäsen

Sami Sipilä
hallituksen varsinainen jäsen

Antti Tervo
hallituksen varsinainen jäsen

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Kuopiossa 9. päivänä toukokuuta 2024

BDO Audiator Oy, Tilintarkastusyhteisö

Lilja Koskelo, tilintarkastaja JHT, HT