Hymyilevä, silmälasipäinen nainen seisoo ja puhuu kahdelle kasvot puhujaan päin istuvalle henkilöille. Puhujan kädessä on muki ja vieressä seinällä iso näyttö, jossa näkyy kuva Sansian nettisivuista.

Meidän Sansia

Visiomme mukaisesti haluamme olla enemmän kuin hankintayhtiö, joka tuottaa onnistuneita hankintoja sekä liikennepalveluja yhteistyössä omistaja-asiakkaidemme ja toimittajien kanssa.

Sansian vuosille 2021–2025 tehdyn strategian mukaan huomioimme kaikessa toiminnassamme ihmisten hyvinvoinnin sekä vaikuttavuuden ja vastuullisuuden periaatteet. Nämä näkyvät myös arvoissamme, jotka hyväksyttiin syksyllä 2022. Strategiatyö jatkuu vuonna 2023 kohti elävää tiekarttaa.

Piirros, joka kuvaa Sansian tapaa toteuttaa vastuullisuutta. Kolmion kärjissä ovat omistaja-asiakkaat, toimittajat ja Sansia.

Arvot

Hallitus hyväksyi lokakuussa 2022 Sansian arvot, joiden ideoimiseen ja työstämiseen osallistui koko henkilökunta. Luotettavuus, yhteistyö, vastuullisuus ja ammattitaito ohjaavat kaikkea toimintaamme.

Luotettavuus - Luottaen toisiimme

Luottamus rakentuu ja vahvistuu teoistamme kaikessa yhteistyössä.

Kaksi piirrettyä kättä pitää toisisitaan kiinni, yläpuolella on sydän.
Yhteistyö - Yhdessä tehden

Erinomainen lopputulos saavutetaan yhdessä tekemällä ja toisiamme tukien sekä arvostaen.

Kaksi osittain päällekkäin piirrettyä puhekuplaa, joista päällimmäisessä on sydän.
Vastuullisuus - meille kaikille

Huomioimme toiminnassamme sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristövaikutukset, joilla on vaikuttavuutta koko yhteiskuntaan – siis meihin kaikkiin.

Piirretty maapallo, jonka ympärilla on kasvin varsi ja kaksi lehteä.
Ammattitaito - edelläkävijän valinta

Olemme huippuosaajia ja osaaminen ohjaa uudistumistamme. Tuotamme palvelumme aina korkealla ammattitaidolla.

Piirretty ihmisen pää, joka koostuu neljästä palapelin palasta.
 

Vastuullisuustyö 2022

Vastuullisuus on yksi Sansian arvoista ja strategian läpileikkaavista teemoista, jota vie käytäntöön Sansian helmikuussa 2022 perustettu vastuullisuustiimi. Vastuullisuustiimin ensimmäisenä tehtävänä oli rakentaa Sansialle Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä.

Vastuullisuustiimi edisti myös KEINO-akatemiassa luodun hankintatoimen kehittämissuunnitelman toteutusta. Ryhmässä oli edustajia useimmista tiimeistämme.

Vastuullisuustiimi on vakiinnuttanut toimintansa ja jatkaa vastuullisuustyötä vuonna 2023. Tiimin tavoitteena on aloittaa yhtiön olennaisuusarvioinnin työstäminen ja tukea sekä hankinta-asiantuntijoita että omistaja-asiakkaita kokoamalla tietoa julkisissa hankinnoissa käytetyistä vastuullisuustekijöistä.

KEINO-akatemiasta tukea hankintojen vastuullisuuden edistämiseen

Sansia osallistui lukuvuodelle 2021–2022 KEINO-akatemiaan, jossa kehitimme hankintojemme vaikuttavuuden johtamista yhdessä 13 muun hankintayksikön kanssa. Akatemiasta saimme uutta oppia, josta hyötyvät omistaja-asiakkaamme, joille hankintoja teemme.

Kehittämiskohteeksemme valikoitui vastuullisuuden edistäminen hankintapalveluissamme, ja sen pohjalta laadimme monivuotisen kehittämissuunnitelman.

KEINO on kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus, jonka toimintaa ohjaa ja rahoittaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Ympäristöjärjestelmän rakentaminen

Vuonna 2022 rakensimme Sansialle ensimmäisen ympäristöjärjestelmän, Ekokompassin. Sen tavoitteena on, että osaisimme toimia ympäristön kannalta entistä vastuullisemmin sekä auttaa omistaja-asiakkaitamme toteuttamaan heidän vastuullisuustavoitteitaan jatkuvan parantamisen periaatteella.

Ympäristöjärjestelmän rakentaminen eteni alkukartoituksen kautta ympäristövaikutusten arviointiin sekä tavoitteiden ja toimenpiteiden asettamiseen. Johtoryhmä hyväksyi ympäristöohjelman vuosille 2022–2024 lokakuussa. Rakentamisvaihe huipentuu alkukesästä 2023 auditointiin, joka uusitaan kolmen vuoden välein. Auditoinnin jälkeen saamme oikeuden käyttää Ekokompassi-sertifikaattia.