Kolme henkilöä keskustelevat julkisista hankinnoista Sansialla.

Julkiset hankinnat

Toteutamme hankintoja omistaja-asiakkaillemme seitsemässä tiimissä, joista löytyy erikoisosaamista monelta eri toimialalta. Hankinnoistamme noin puolet on usealle asiakkaalle toteutettavia yhteishankintoja ja puolet yhdelle asiakkaalle räätälöityjä erillishankintoja. Vuoden 2022 päättyessä hankinta-asiantuntijamme hallinnoivat 2 609 hankintasopimusta.

Toteutamme valtaosan hankinnoistamme kokonaisuutena, joka kattaa hankinnan suunnittelun, hankintalain mukaisen kilpailutuksen, syntyvien sopimusten hallinnoinnin sekä oikeudellisen vastuun tekemistämme hankintapäätöksistä. Lisäksi konsultoimme erityisesti teknisen toimialan ja energiasektorin omistaja-asiakkaitamme niissä hankinnoissa, jotka he haluavat toteuttaa itse. Kaikilla asiakkaillamme on ollut vuoden 2022 alusta lähtien mahdollisuus ostaa myös hankintaoikeudellista konsultointia ja koulutuksia.

Erikoistuneet tiimit hankintayhteistyön kehittämiseksi

Hankintayhteistyön kehittämiseksi uudistimme vuonna 2022 hankintapalvelumme. Rakensimme kuusi eri hankintakategorioiden mukaista tiimiä, joissa kussakin työskentelee hankinta-asiantuntijoita ja -assistentteja vastaavan hankinta-asiantuntijan johdolla. Hankintapalvelujen kokonaisuutta johtaa hankintajohtaja yhdessä vastaavien hankinta-asiantuntijoiden kanssa. Hankintapalveluissa työskenteli vuoden lopussa yhteensä 32 julkisten hankintojen ammattilaista.

Energia- ja vesiyhtiöiden hankintojen tekeminen ja konsultointi keskitettiin nekin omaan tiimiinsä. Kun kukin erikoistuu oman koulutustaustansa ja työkokemuksensa sekä kiinnostuksen kohteidensa mukaan, syvenee asiantuntijoiden ja tiimien markkinatuntemus sekä edellytykset ymmärtää asiakasta.

Valmistauduimme hyvinvointialueiden käynnistymiseen

Vuonna 2022 valmistauduimme hyvinvointialueiden käynnistymiseen 1.1.2023 yhdessä kunta- ja sote-sektorin omistaja-asiakkaidemme kanssa. Kävimme läpi hankintasopimuskantaa ja vastasimme asiakkaitamme askarruttaviin kysymyksiin. Teimme jatkuvasti myös uusia kilpailutuksia, joissa otimme huomioon tulevien hyvinvointialueiden tarpeet, jotta niiden olisi hankintojen puolesta mahdollisimman vaivatonta aloittaa toimintansa.

Saatavuusongelmia ja hinnankorotuspaineita

Epävarma maailmantilanne ja raaka-aineiden hintojen vaihtelu näkyivät kaikkien hankintatiimiemme työssä muun muassa saatavuusongelmina ja hinnankorotuspaineina. Hankinta-asiantuntijamme ovat kuitenkin pystyneet tehokkaasti avustamaan Sansian omistaja-asiakkaita tulkitsemaan näitä tilanteita sopimusehtojen näkökulmasta sekä huomioimaan riskejä myös uusissa hankinnoissa. Haasteet tulevat todennäköisesti jatkumaan myös vuoden 2023 aikana.

2609

Hankintasopimusta

Hankinta-asiantuntijamme hallinnoivat vuoden 2022 lopussa yhteensä 2 609 hankintasopimusta, jotka he ovat kilpailuttaneet yhdelle tai useammalle Sansian omistaja-asiakkaalle.

1442

Sopimustoimittajaa

Vuoden 2022 vaihteessa Sansialla oli 1 442 sopimustoimittajaa, joilta omistaja-asiakkaamme ostivat erilaisia tavaroita ja palveluja lähes 455 miljoonalla eurolla.

Hankintapalvelut

Terveydenhuollon tarvike-, väline- ja lääkehankinnat

Tiimi kilpailutti vuonna 2022 hankintoja pääsääntöisesti sairaanhoitopiireille, kunnille ja sote-kuntayhtymille sekä käynnistyville hyvinvointialueille. Hankinnat ovat usein yhteishankintoja, joiden kohteina ovat esimerkiksi lääkkeet, laboratoriotarvikkeet, haavanhoidon ja kipsauksen tuotteet sekä erikoisalakohtaiset tuotteet, kuten verisuonikirurgian tuotteet. Tiimissä työskentelee hankinta-asiantuntijoina useita terveydenhuollon ammattilaisia eri erikoisaloilta.

Piirretty lääkeruisku ja tablettiliuska.
Terveydenhuollon laite-, apuväline- ja laboratoriotarvikehankinnat

Kilpailutamme kattavasti terveydenhoidon laitteita, apuvälineitä sekä laboratoriotarvikkeita hyvinvointialueille sekä muille sote-alan omistaja-asiakkaillemme. Vuonna 2022 kilpailutimme esimerkiksi kuvantamislaitteita, verensokerimittareita sekä rytmikardiologian tutkimus- ja hoitovälineitä.

Piirretty verenpainemittari
Tarvike- ja materiaalihankinnat

Teemme monipuolisesti erilaisia tavarahankintoja, kuten esimerkiksi kalusteita, elintarvikkeita, ajoneuvoja ja teknisiä laitteita. Tiimin hankinta-asiantuntijoissa on sekä pitkään julkisten hankintojen parissa toimineita henkilöitä että teknisen alan taustaa omaavia asiantuntijoita. Tämä yhdistelmä mahdollistaa saumattoman yhteispelin tiimin sisällä, ja sen myötä omistaja-asiakkaan tehokkaan opastamisen tämän kategorian hankinnoissa. 

Viisi piirrettyä tuolia vierekkäin
Palveluhankinnnat

Kilpailutamme monipuolisesti erilaisia palveluita, kuten asiantuntija-, siivous-, ruoka-, tilintarkastus– ja kuljetuspalveluita. Tiimin koko kasvoi joulukuussa, kun henkilöliikennepalveluita kilpailuttavat hankinta-asiantuntijat liittyivät joukkoomme. Seuraavan vuoden tavoitteena onkin jakaa ja laajentaa osaamista tiimin jäsenten kesken. Tiimissä kilpailutetaan monipuolisesti sekä erillis- että yhteishankintoja.

Piirretty käsi pitelee tarjotinta, jonka päällä on kupu.
Sote-palveluhankinnat

Kokeneet asiantuntijamme kilpailuttivat viime vuonna muun muassa työterveyshuolto- ja lastensuojelupalveluja, henkilöstövuokraukseen liittyviä hankintoja, asumispalveluja sekä satunnaisesti myös muita palvelu- ja tavarahankintoja. Tyypillisesti hankinnat ovat yhdelle omistaja-asiakkaalle tehtäviä erillishankintoja. Erilaiset toimintaympäristön muutokset, kuten vanhusten ympärivuorokautisen palveluasumisen hoitajamitoitukseen liittyvä lainsäädän, ovat näkyneet työssämme.

Piirretty lapsen pieni käsi pitelee aikuisten käden etusormesta kiinni.
Tekniset palveluhankinnat

Tiimimme hankinnat liittyvät esimerkiksi rakentamiseen ja kunnossapitoon, suunnitteluun ja valvontaan sekä jätealan tukipalveluihin. Vuodenaikojen vaihtelu näkyy jonkin verran työssämme: talven lähestyessä työllistää talvikunnossapidon hankintojen suunnittelu, ja vuoden vaihtuessa olemme mukana seuraavan kesän asfaltointiurakoiden, katujen kunnostusten ja viheralueiden hoidon kilpailutuksissa.

Viisi piirrettyä erikokoista ratasta pyörii eri tasossa vierekkäin.
 

Energialiiketoiminta

Reilu viidennes yhtiömme omistaja-asiakkaista on energia- ja vesiyhtiöitä, joiden hankintoihin energiatiimimme on erikoistunut. Energiatoimialalla asiakkaidemme yhteenlaskettu ostovoima on yksi Suomen suurimpia, ja tavoitteenamme on edelleen kasvattaa osakasmäärää.

Sansian energiatoimialan omistaja-asiakkaat saivat vuonna 2022 oman liiketoimintayksikön, joka keskittyy energiatoimialan julkisiin hankintoihin sekä energiayhtiöiden oman hankintatoiminnan tukemiseen. Tiimin asiantuntijoilla on vuosien kokemus julkisista hankinnoista, ja he ovat aiemmin työskennelleet energia-alalla. Tiimissä työskentelee liiketoimintajohtaja, hankintakonsultti sekä hankinta-asiantuntija.

Vahvuutena kokonaisvaltaisuus

Toteutamme hankinnat energiayhtiöille alusta loppuun avaimet käteen -periaatteella, jolloin huolehdimme myös sopimushallinnasta ja kannamme asiakkaan puolesta hankintaoikeudellisen vastuun. Toimintamme erityispiirteenä on erityisalojen hankintalaki ja sen soveltamisen osaaminen. Konsultaatiopalvelumme on hyvä vaihtoehto silloin, kun asiakas haluaa tehdä hankinnan itse, mutta kaipaa apua johonkin hankintaprosessin vaiheeseen.

Uutena palveluna tarjoamme hankintatoimen kehittämispalvelua, joka räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Timo Hämäläinen
liiketoimintajohtaja

Laki- ja koulutuspalvelut

Sansian omistaja-asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin vastattiin, kun Laki ja koulutus -yksikkö aloitti toimintansa vuoden 2022 alussa. Yksikön tehtävänä on tukea omistaja-asiakkaiden hankintaosaamista, jotta osakkaat voivat keskittyä ydintoimintoihinsa.

Laki ja koulutus -yksikkömme tarjoaa Sansian omistaja-asiakkaille hankintaoikeudellista konsultointia ja koulutuspalveluita. Ensimmäisenä toimintavuotenamme järjestimme asiakkaillemme 10 koulutusta. Yksikössä työskentelevät lakiasiainjohtaja, kaksi hankintajuristia sekä lakiassistentti.

Yksiköllä on myös tärkeä tehtävä hankintatiimien työn tukemisessa ja henkilöstömme kouluttamisessa sekä Sansian oikeudellisten asioiden hoitamisessa.

Asiakkaan tukena hyvinvointialueuudistukseen valmistautumisessa

Vuoden 2022 aikana Laki ja koulutus -yksikkö tuki omistaja-asiakkaita hyvinvointialueuudistukseen liittyvissä toimenpiteissä ja selvityksissä. Hyvinvointialueuudistuksen myötä hankintasopimusten tilaajarooleihin tuli muutoksia omistaja-asiakkaiden siirryttyä kokonaan tai osittain uusille hyvinvointialueille, minkä lisäksi muutos edellytti aktiivista viestintää toimittajakentälle.

Venäjän ja Valko-Venäjän vastaiset pakotteet vaikuttivat hankintoihin

Ukrainan sodan myötä Euroopan unioni asetti vuonna 2022 useita Venäjän ja Valko-Venäjän vastaisia pakotteita, joilla oli vaikutusta hankintoihimme. Selvitimme sopimustoimittajiemme kuulumista pakotteiden piiriin, eikä pakotelistojen piirissä olevia tahoja ole tarkastuksessa havaittu. Otimme myös käyttöön seurantatyökalun, jolla voimme varmistaa, ettei toimittajiksemme päädy pakotteiden piirissä olevia yrityksiä. Lisäksi huomioimme pakotteiden vaikutukset hankinta-asiakirjoissamme.

Piirretty puheenjohtajan nuija

Tukipalvelut

Hyvinvointialueuudistus näkyi vuonna 2022 suuresti Sansian talouden ja tietohallinnon tekemisessä. Panostimme myös vahvasti Sansian tiedolla johtamisen kehittämiseen. Työ jatkuu vuonna 2023.

Taloustiimin keskeisenä tehtävänä on yhtiön sisäinen ja ulkoinen raportointi. Lisäksi taloustiimi vastaa osaltaan yhtiön sopimuksiin liittyvästä laskutuksesta yhtiön eri liiketoimintojen osalta. Kirjanpito ja palkanlaskenta on ulkoistettu Monetra Pohjois-Savo Oy:lle.

Tukipalvelut olivat merkittävässä roolissa hyvinvointialueuudistukseen valmistautumisessa. Työlistalla oli paljon esimerkiksi tietopoimintoihin liittyvää tekemistä, kuten hankintojen ja sopimuksien tilanteet ja niiden muutokset 1.1.2023 alkaen.

Panostimme tiedolla johtamisen kokonaisuuteen

Oman toiminnan ja sisäisen kehittämisen puolella laitoimme kehityspanoksia Sansian tiedolla johtamisen kokonaisuuteen. Tämä piti sisällään uuden kokonaisuuden tiekartan määrittämistä ja samalla myös olemassa olevilla välineillä tuotettua raportointia, jossa tuli ottaa huomioon siirtyminen Cloudia-järjestelmään myös sopimushallinnan osalta.

Elokuussa 2022 aloitettu sisäisen raportoinnin kehittäminen jatkuu vuonna 2023. Hyvinvointialueiden käynnistymiseen liittyvät tehtävät työllistävät taloutta ja tietohallintoa myös vuonna 2023 esimerkiksi liikennepalvelujen alueellisen laajenemisen myötä.

Tukipalvelut osallistuvat myös vuoden 2023 aikana Sansian sisäisten käytäntöjen kehittämiseen: kehitämme omia prosessejamme ja tuemme myös muiden liiketoiminta-alueiden kehitystä.

Piirretty kannettava tietokone