Hymyilevä mies istuu työpödän ääressä kuulokkeet päässään ja katsoo karttaa tietokoneen näytöltä.

Henkilöliikenne

Sansia tuottaa omistaja-asiakkailleen henkilöliikenteen palvelut ainutlaatuisena kokonaisuutena, joka sisältää kuljetusten kilpailuttamisen, kyytien tilaus- ja välityspalvelun sekä laskutuksen. Vuonna 2022 palvelimme Pohjois-Savossa 12 kunnan ja Etelä-Savossa seitsemän kunnan alueella. Välitimme yhteensä 291 211 sotekyytiä ja palvelumatkaa sekä järjestimme koulukuljetukset noin 450 oppilaalle Leppävirralla ja Varkaudessa.

Sansian liikennepalvelutiimissä valmistauduttiin hyvinvointialueiden käynnistymiseen 1.1.2023, jolloin sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset, veteraanikuljetukset, ikäihmisten päiväkeskuskuljetukset sekä kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakuljetukset siirtyivät hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Kuntien järjestettäviksi jäivät joukkoliikenteen kuljetukset, kuten palveluliikenne sekä koulu- ja varhaiskasvatuksen kuljetukset.

Pandemia ja Ukrainan kriisi toivat haasteensa meillekin

Vuosi 2022 oli henkilökuljetusten näkökulmasta haasteellinen. Koronapandemian takia kuljetusmäärät romahtivat, minkä vuoksi kuljettajia siirtyi toisille aloille. Erityisesti taksialan valtakunnallinen kuljettaja- ja taksipula vaikuttaa edelleen kuljetusten toteutumiseen. Pandemia ja helmikuussa 2022 alkanut Ukrainan kriisi aiheuttivat kuljetuspalvelujen toteuttamisessa myös kustannusten nousun, jonka myötä useat liikennöitsijät ovat lopettaneet liiketoimintansa.

Työtä ympäristövaikutusten vähentämiseksi

Teemme töitä kuljetuspalveluiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Tärkeä osa sitä on matkojen yhdisteleminen siten, että samassa autossa kulkee useampi kuin yksi matkustaja. Tulevaisuudessa lakisääteisissä kuljetuksissa niin sanottujen päästöttömien kuljetusten osuus tulee kasvamaan autoilun sähköistyessä. Tätä tavoitetta tuemme myös Sansialla.

Vuonna 2022 Sansian liikennepalvelutiimissä työskenteli 13 kuljetuspalvelusihteeriä, kaksi kuljetuspalveluvastaavaa, liikennepalvelupäällikkö sekä kaksi hankinta-asiantuntijaa, jotka siirtyivät joulukuussa palveluhankintojen tiimiin.

Jani Ronkainen
liikennepalvelupäällikkö

Sote-kuljetukset ja palveluliikenne

Sote-kuljetustemme piiriin kuuluvat sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulakien mukaiset kuljetukset, veteraanikuljetukset sekä ikäihmisten päiväkeskuskuljetuksia ja kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakuljetuksia. Nämä kuljetukset siirtyivät vuoden 2023 alussa Etelä-Savon ja Pohjois-Savon hyvinvointialueiden järjestettäviksi. Lokakuussa 2023 toimintamme laajenee kattamaan koko Pohjois-Savon hyvinvointialueen lakisääteiset sote-henkilökuljetuspalvelut kaikkien 19 kunnan alueella.

Lisäksi tuotamme palveluliikenteen tilaus- ja välityspalveluita Kuopiossa, Leppävirralla, Pieksämäellä, Siilinjärvellä ja Varkaudessa. Vuonna 2022 välitimme Etelä- ja Pohjois-Savon alueilla yhteensä 291 211 matkaa, mikä on lähes 30 000 matkaa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Koulukyydit

Olemme toteuttaneet koulukuljetukset Leppävirran kunnalle ja Varkauden kaupungille syksystä 2019 alkaen. Kokonaispalvelupakettiin sisältyy kuljetusten suunnittelu, kilpailutus, palvelun operointi käytännössä ja laskutus. Vuonna 2022 kuljetusten piirissä oli noin 450 oppilasta.